Məhsul alındıqdan sonra 14 gün ərzində “Bermud.az” internet mağazası aşağıdakı şərtlərlə məhsulu dəyişdirmək və ya onun ödənişini geri qaytarmaq öhdəliyini götürür:

  1. Kassa qəbzi və hesab faktura
  2. Məhsulun etiketi
  3. Məhsulun qablaşdırmasının tamlığı
  4. Məhsulun tamlığı

Hansı məhsullar geri qaytarıla bilməz?

  1. Tez korlanan məhsullar;                                                 
  2. Birdəfəlik istifadə üçün nəzərdə tutulan məhsullar;

Texnikanızla bağlı zəmanət xidmətinə dair istənilən məsələlərə görə «Bermud.az»  internet mağazasına müraciət edin. Əməkdaşlarımız Sizə kömək etmək üçün əlindən gələni edəcək.