Zəmanət xidməti və servis;

«Bermud.az»  internet mağazası, texnikanın quraşdırılması və qoşulması üzrə şəxsi servisə malik deyil.

Mağazamızda alınan bütün texnikaya, nasazlıq yarandığı təqdirdə, texnikaya əlavə edilən zəmanət talonları əsasında, servis mərkəzlərinin zəmanəti üzrə səlahiyyətli istehsalçılar tərəfindən xidmət göstərilir. Bu servis mərkəzlərinin ünvanları və telefon  nömrələri zəmanət talonunda göstərilib.

İnternet mağazamızda alınan məişət texnikasının quraşdırılması və qoşulması üzrə işlərin icrası üçün
«Bermud.az» internet mağazası qanuna ciddi şəkildə əməl edir və texnikanın istismarı ilə bağlı istənilən məsələnin sürətli və keyfiyyətli həlli üçün bütün səyləri göstərir.

Pulsuz təmir;

«Bermud.az» internet mağazasında alınan bütün texnikaya zəmanət üzrə bilavasitə istehsalçıların rəsmi servis mərkəzlərində xidmət göstərilir. «Bermud.az» internet mağazasında alınan məhsulda nasazlıq istehsalçıya görə yaranıbsa və istismar qaydaları ilə əlaqəli deyilsə, siz  səlahiyyətli servis mərkəzində texnikanın pulsuz təmir olunması hüququnu əldə edirsiniz. Servis mərkəzlərinin ünvanları və telefon  nömrələri zəmanət talonunda göstərilib.

Alıcıya kömək;

Əgər nasazlığın səlahiyyətli servis mərkəzində aradan qaldırılmasına dair ərizənin tərtib olunması zamanı sifarişin icra müddəti, təmir üçün lazım olan komplektləyicilər ilə əlaqəli və ya digər problemlər yaranarsa, xahiş edirik, onların tez bir şəkildə aradan qaldırılması üçün dərhal«Bermud.az» internet mağazasına müraciət edin.